Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Sídlo společnosti

Ing. Jan Brichzin, vedoucí kamenolomu

+420 724 860 053
brichzin@plzenskazula.cz

6:00 - 14:30 hod.

Pondělí - pátek

ŽULOVÝ SORTIMENT

Haklíky hrubé

Použití: sokly pro rodinné domky, oplocení pozemků, výstavba plynových a elektrických sloupků, obklady stěn domů atd.

Ceník

Lomový kámen tříděný drcený - frakce 32-63

Použití: na zpevnění komunikací a drenáže pro trativody atd.

Ceník

Lomový kámen tříděný drcený - frakce 63-125

Použití: na zpevnění komunikací a drenáže pro trativody atd.

Ceník

Lomový kámen záhozový
do 200 kg

Použití: na zpevnění břehů koryt řek a potoků, zpevnění svahů

Ceník

Odseky
od štípačky - netříděné

Použití: zásypový materiál, zpevnění břehů rybníků, příměs do betonu

Ceník

Odseky
od štípačky - tříděné

Použití:
na zpevnění komunikací i chodníků, základ pro zídky

Ceník

Soklový kámen
I. třída
plátky

Použití:
obklady
pro mostní pilíře

Ceník

Regulační
kámen

Použití:
na stavbu tarasů, zídek, zpevňování břehů potoků, svahů u dálničních mostů

Ceník

Žulové kostky
6 x 8 cm

Použití:
zpevnění komunikací, chodníků atd.

Ceník

Žulové kostky
8 x 10 cm

Použití:
zpevnění komunikací, chodníků atd.

Ceník

Žulové kostky
15 x 17 cm

Použití:
zpevnění komunikací, chodníků atd.

Ceník

Žulové
krajníky

Použití:
zpevnění
krajů silnice

Ceník