Plzeňská žula

OBCHODNÍ CENÍK ŽULY 2021

HRUBÁ KAMENICKÁ VÝROBA

2,7 t = 1 m³
výrobek označení rozměry v mm tloušťka ostatní rozměry koeficient množství cena bez DPH DPH 21 % cena celkem
LOMOVÝ KÁMEN:       Kč/t Kč/t
lom. kámen tříděný, drcený LK/T 32/63 ; 63/125 289,- 60,69 350,-
lom. kámen záhozový LK/Z hm. do 200 kg 10 t = 3,7 m³ 400,- 84,- 484,-
lom. kámen záhozový LK/Z hm. nad 200 kg 10 t = 3,7 m³ 400,- 84,- 484,-
lom. kámen regulační drobný LK/RD 150-200 150-300  1 t = 2,5 m²  856,-  179,76  1.036,- 
lom. kámen regulační  LK/R  200-300  200-600  1 t = 2,2 m²  746,- 156,66 903,-
lom. kámen regulační-vlastní výběr  1.050,- 220,50 1.271,-
lom. kámen dekorativní  LK/D 2,7 t = 1 m³ 735,- 154,35 889,-
odseky od štípačky  10-250 10-350 473,- 99,33 572,-
odseky od štípačky tříděné 100-190 30-80 1 t = 5,0 m² 1.050,- 220,50 1.271,-
výrobek šířka výška délka koef. mn. cena bez DPH DPH 21 % cena celkem
HAKLÍKY: Kč/m²
haklíky hrubé 100-150 130-300 130-400 1 t = 2,5 m² 1.029,- 216,09 1.245,-
haklíky opracované 100-150 130-250 130-400 1 t = 2,5 m² 2.310,- 485,10 2.795,- 
KOSTKY:      Kč/t    
dlažební kostky velké 150 x 170 150 x 170 150 x 170 1 t = 2,5 m² 2.573,- 540,33 3.113,-
dlažební kostky malé 80 x 100 80 x 100 80 x 100 1 t = 5,5 m² 2.573,- 540,33  3.113,-
dlažební kostky malé 60 x 80 60 x 80 60 x 80 1 t = 6,5 m² 2.520,- 529,20 3.049,-
výrobek označení šířka výška délka koef. mn. cena bez DPH DPH 21 % cena celkem
KAMENNÉ KRAJNÍKY: Kč/bm   
krajník silniční KS3 130~10 200~20 300-800 1 m = 65 kg 714,- 149,94 864,-
krajník silniční G3 100-120 170-220 250-800 1 m = 50 kg 714,- 149,94 864,-
neopracované 1 m = 50 kg 525,- 110,25 635,-
~ = tolerance v mm

Při větším odběru poskytujeme množstevní slevu !!!
Na jednotlivé zakázky jsme schopni připravit cenu vč. dodávky na stavbu.
Shora uvedené výrobky splňují technické požadavky podle platných předpisů a ustanovení.
Prohlášení o shodě na požádání vydáme.